GZHA 2350X PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 4 van 10) (English). Ook voor ondersteuning en. Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 1 van 10) (English). Ook voor ondersteuning en. On this page you can get: Car radio GROUND ZERO GZHA X manual – is available for free download. All information such as file size, preview picture.

Author: Kazijinn Kajizilkree
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 28 November 2009
Pages: 115
PDF File Size: 13.73 Mb
ePub File Size: 4.94 Mb
ISBN: 577-2-36233-293-4
Downloads: 78223
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tem

Mosfet power sup ply.

Only the rear left and right channels are shown ghza the following pictures. For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. Leave the crossover switch on “Full” position. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the d esired frequency.

Ground zero GZHA 2350 X

In the interest of safety, Consumer Electronics recommends listening at lower volume levels while driving. Use the amplifier as a template to mark the mounting holes, remove the amplifier Please note!

We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance. Thank you for selecting a Groun d 2350xx amplifier. The capacitor and inductor values as written in the below table.

  EVEN COWBOYS GET THE BLUES CARIN RAFFERTY PDF

This controller allows you to fit the subwoofer channel in-phase to the. To avoid failure, please use high quality RCA wires. Adjust the crossover for the chosen utilization. Turn fully counter- clockwise to MIN position Turn the auto sound system’s volume control to about two-third of its full range.

Daarnaast tzha het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Stel uw vraag in het forum.

Handleiding Ground zero GZHA X (pagina 4 van 10) (English)

Pdf file can be able to view any time also in “offline state” without internet connection. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. De Garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld, Een retourzending kan alleen 2350d duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden.

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Planning your system Before beginning the installation, consider the following: Adjust the variable HPF crossover frequency to the desired frequency using the controller.

  BESLUIT STRALINGSBESCHERMING PDF

Vul dan hier uw emailadres in. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency. 2305x krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Controleer uw email en gzga de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden SPL ontstaan zijn.

The front and rear channels of this amplifier get this capability. English als bijlage per email. The modern circuit technology of the power supply and the signal processing allows achieving maximum performance levels from the provided power.

This equals a Band pass filter of 5 — Hz. For subwoofer and Kickwoofe r operation. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Related Posts