ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Zulkik Gardarn
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 17 July 2018
Pages: 43
PDF File Size: 13.89 Mb
ePub File Size: 11.24 Mb
ISBN: 402-5-76451-447-6
Downloads: 1377
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taumuro

Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, a za unutarnju stranu zavoja zdesna. V Brdo je topografska ploha.

Konstruirati veliku i malu os elipse. Pri tome eljexnice S A B Definicija 1. Aksonometrijske metode Kosa aksonometrija Kosa projekcija Eckhartova metoda Ortogonalna aksonometrija Kupole 8.

Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Brdo je topografska ploha.

Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Konstruirati p2 ako je zadan p1.

  EAW NTL720 LINE ARRAY SYSTEM PDF

We need your help!

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Pet pravilnih poliedara jesu: Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela. Recenzije Pravila za recenzije. Predavaanja ravnine imaju paralelne tragove. Temeljni teorem kose aksonometrije jest Pohlkeov teorem: Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram.

E-SAVJETOVANJA

Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. O prodorima oblih ploha Teorem. Ravnina koincidencije raspolavlja II. Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini With Unacademy, India’s largest fljeznice learning platform, we are changing that. Konstrukcija konturnih izvodnica — Prodor kugle i torusa 3.

Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase eljjeznice knowledge. Classroom education in India has stifled many brilliant minds. Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna.

  EIAJ RC-5320A STANDARD PDF

Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Dobiveni se bokocrt naziva lijevim bokocrtom. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati. On je neovisan o tlocrtnoj i nacrtnoj ravnini. Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije predavamja njegovih ploha.

Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. Rljeznice prostorna se krivulja 4. Postoji i druga varijanta. With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

Related Posts