EKONOMIKSI MENAXHERIAL PDF

Mesimecom · @mesime24com. Kosova. mesimecom. Joined July Tweets. © Twitter; About · Help Center · Terms · Privacy. Ekonomiksi Menaxherial Florentina [PDF] [EPUB] Formular P R Syllabus T L Nd S Ekonomiksi Menaxherial[FREE]. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and.

Author: Niramar Yozshum
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 25 July 2012
Pages: 148
PDF File Size: 20.36 Mb
ePub File Size: 5.21 Mb
ISBN: 374-3-31397-715-4
Downloads: 66444
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daishakar

Kontabiliteti menaxherial perkufizohet si nje proces identifikimi, matjeakumulimi, analizimi, pergatitjeinterpretimi dhe komunikimi te informacionit financiare Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt. Shpenzime indirekte t puns Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar. Kontabiliteti Menaxherial P2 – scaak.

A. Mancellari – Ekonomiksi Menaxherial

Kontabiliteti Menaxherial k5 Download Report. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s menaxherila e rrjedhjes s kostos s materialeve t drejtprdrejta. Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme.

  GOSPODARSKA MATEMATIKA PDF

Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi.

Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Dokumentet e burimit mund t dizajnohen n mnyr q t furnizojn me informata q mund t prdoren pr qllime t shumfishta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhs s kostos pr memaxherial e prfunduara. Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn.

Tempted Elisabeth Naughton — MI!!!!

Nj kosto direkte sht ajo kosto e cila mund t evidentohet Documents. Kontabiliteti menaxherial kundrejt kontabilitetit financiar Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t fkonomiksi duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori nxits i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos s puns s drejtprdrejta.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos ekonomiiksi mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Duke qen se njsit jan t njjta, kostot e do njsie jan gjithashtu t njjta. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhs mehaxherial kostos pr mallrat e prfunduara. Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostos4Prmbledhja e rrjedhjes s kostove t prodhimit pr kompanin All SignsCaktimi i kostos pr punn me porosi: Hyrje n Kontabilitetin Menaxherial dhe mjedisi?

Ai nuk mund t ndahet nga klienti dhe nuk mund t futet n stoqe. Ort e makineris 5.

Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Ksaj menaherial referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Katr matset e nivelit t veprimtaris: Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and cost assignment.

  DANTALION JONES PDF

Wkonomiksi e kostos i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t drejtprdrejta, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte.

Mbledhja e t gjith formularve t kostos s puns prcakton dokumentin stoqet e gjysmprodukteve. Rishikim i Java e parJava e par -? Prshkrim i prgjithshmVshtrim i prgjithshm i sistemit t caktimit t kostos3Firmat q veprojn n industrit e puns me porosi, prodhojn nj shumllojshmri produktesh ose punsh, q jan zakonisht krejt t ekonomiksii nga njra-tjetra. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp.

Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi:

Related Posts