DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Akigis Godal
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 6 July 2004
Pages: 437
PDF File Size: 14.16 Mb
ePub File Size: 17.98 Mb
ISBN: 303-1-32127-627-4
Downloads: 73140
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fern

Elektricni transformatori i generatori Documents. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije?

Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar dlenc prikljuen na nazivni napon? S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima?

trsnsformatori Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici.

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja. Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V.

  ANGELIQUE ANJOU LEGION PDF

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Predavanja – Transformatori – Documents. Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije.

Torusni transformatori – Uvod Documents. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Omske otpore i rasipanje zanemariti. Motori i Transformatori Documents. Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.

Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents. Transormatori kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Transformatori – vts- masine Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Published on Oct View 64 Download 2. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Koliki je linijski napon izvora? Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora?

  AKUTAGAWA IN A GROVE PDF

EEP Transformatori

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering.

Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci:

Related Posts