CMR CONDITIES PDF

CMR CONDITIES EPUB – CMR stands for “Convention relative au contrat de transport international. Cmr condities pdf De afkorting CMR staat voor. International Carriage of Goods by Road (CMR) concerning the electronic consignment note. The Parties to this Protocol,. Being Parties to the Convention on the. 1 This Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in vehicles for reward, when the place of taking over of the.

Author: Mazukinos Arashirr
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 16 July 2018
Pages: 184
PDF File Size: 12.55 Mb
ePub File Size: 3.33 Mb
ISBN: 204-6-24232-349-8
Downloads: 88899
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajigis

Article 23 Geen andere versies. The sender shall be liable to the carrier for any damage caused by the absence, inadequacy or irregularity of such documents and information, except in the case of some wrongful act or neglect on the part of the carrier. The vehicle fleet was extended to fifteen trucks and nineteen refridgerated trailers. In geval van opzet of van schuld, welke volgens de wet van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt, is de verjaringstermijn drie jaar.

The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the ninetieth day after its receipt by the Secretary-General or, if on that day the Convention has not yet entered into fore, at the time of its entry into force. When, by reason of the provisions of paragraph 5 b of this article, the carrier cannot carry out the instructions which he receives, he shall immediately notify the person who gave him such instructions. Indien de geadresseerde de goederen weigert, heeft de afzender het recht om daarover te beschikken zonder verplicht te zijn het eerste exemplaar van de vrachtbrief te tonen.

Artikel 22 Toon relaties in LiDO.

CMR condities | Gelissen Paardentransport

Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 7 of this article may, at the time of ratification of or accession to the Protocol to the CMR or at any time thereafter, declare that the limit of liability provided for in paragraph 3 of this article to be applied in this territory shall be 25 monetary units.

  ANABASIS ALEXANDRI PDF

Artikel 17 Toon relaties in LiDO. Any country which has made a declaration under the preceding paragraph extending this Convention to any territory for whose international relations it is responsible may denounce conditiea Convention separately in respect of that territory in cmr condities with the provisions of article The carrier shall be entitled cmr condities recover the cost of his request for instructions cmr condities any expenses entailed in carrying out such instructions, unless such expenses were caused by the wrongful act or neglect of the cmr condities.

Participation Brouwer Transport supports the efforts of the fishery sector on their path to sustainable fishing.

Article 39 Toon wetstechnische informatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

cmr condities

Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Artikel 37 Toon relaties in LiDO. Wanneer verlies van de goederen is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn, bedoeld in artikel 19, niet zijn aangekomen, is de geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken van de rechten, die uit de vervoerovereenkomst voortspruiten.

Er is vertraging in de aflevering, wanneer de goederen niet zijn afgeleverd binnen de bedongen termijn of, bij gebreke van zulk een termijn, wanneer de werkelijke duur van het vervoer, zo men rekening houdt met de omstandigheden en met name, bij gedeeltelijke lading, met de tijd benodigd voor het verkrijgen van een volledige lading op de gebruikelijke voorwaarden, meer tijd vergt dan een goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden toegestaan.

De door hem verschuldigde schadevergoeding mag evenwel die, verschuldigd in geval van verlies van de goederen, niet overschrijden. Article 7 Toon wetstechnische informatie.

cmr condities – Ogv

Article 13 Toon wetstechnische informatie. The claimant shall however be entitled to prove that the loss or damage was not, in fact, attributable either wholly or partly to one of these risks.

The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange price or, if there is no such price, according to the current market price or, if there is no commodity exchange price or current market price, by reference to the normal value of goods of the same kind and quality. Article 22 When the condoties hands goods of a dangerous nature to the carrier, he shall inform the carrier of the exact nature of the danger and indicate, if necessary, the precautions to be taken.

  JARED TENDLER MENTAL GAME OF POKER 2 PDF

Artikel 2 Toon relaties in Conditied.

Done at Geneva, this nineteenth day of May, one thousand nine hundred and fifty-six, in a single copy in the English and French languages, each text being equally authentic.

De vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief.

Article 16 Toon wetstechnische informatie. Conditiew may also proceed to the sale of the goods in other cases if after the expiry of a reasonable period he has not received from the person entitled to dispose of the goods instructions to the contrary which he may reasonably be required ccmr carry out. Slotbepalingen Toon relaties in LiDO.

The exercise of the right of disposal shall be subject to the following conditions: No other reservation to this Convention shall be permitted. Article 33 Toon wetstechnische informatie. The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference together with the texts of such proposals at least three months before the date on which the conference is to meet.

Article 47 Toon condoties informatie.

DONE at Geneva, this nineteenth day of May one thousand nine hundred and fifty-six, in a single copy in the English and French languages, each text being equally authentic. De hierboven als begin van de verjaring aangegeven dag wordt niet begrepen in de verjaringstermijn.

De waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend op eendoor die Staat vastgestelde wijze. Article 31 Toon wetstechnische informatie.

Related Posts