BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Tar Malar
Country: Antigua & Barbuda
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 12 January 2004
Pages: 45
PDF File Size: 16.3 Mb
ePub File Size: 11.98 Mb
ISBN: 682-1-26277-327-8
Downloads: 38875
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mojind

Bentuk bahagian objek yang kelihatan dari pandangan ini diunjurkan kebelakang sehingga mengenai satah menegak hadapan sebagaimana yang ditunjukkan oleh anak panah kecil. Seberapa boleh dimensi yang telah diberi pada sesuatu objek hendaklah dikekalkan. Jika Jika dua dua gar garis isan an ter terse semb mbun unyi yi ber bersi sila lang ng.

Raja Rajah h P2 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h tapak. Pandangan ini dinamakan pandangan atas, seperti dalam rajah 4.

Terdapat dua prinsip unjuran yang digunakan dalam unjuran ortografik iaitu: Lukisan keratan penuh khb kt t2. Dengan cara ini masa dapat dijimatkan. Bahagian yang tersembunyi ini akan ditunjukkan juga dengan menggunakan garis putus — putus kecil.

Pemilihan arah pandangan sisi ini bergantung pada arah mana yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian objek yang lebih banyak dengan garisan nyata berbanding dengan garisan tersembunyi, seperti dalam rajah 4. Pandangan sisi pula diambil dari arah pandangan yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian sisi dengan menggunakan garisan — garisan tersembunyi yang paling sedikit.

Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat. Seberapa yang boleh dimensi jangan ditukar dengan ukuran — ukuran yang diberi tadi, seperti rajah 4. Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan lukisan sesuatu pandangan itu. Sebanyak enam pandangan yang dapat ditunjukkan pada permukaan kaca itu, Keenam — enam pandangan ini dinamakan pandangan ortografik utama, seperti dalam rajah 4. Jika terdapat bulatan — bulatan yang sama garis pusatnya, bulatan tersebut dilukis terlebih dahulu supaya mengukur jejari setiap bulatan itu dapat dijimatkan, seperti rajah 4.

  HOW TO SAVE UNSAVABLE PDF

Terdapat dua jenis garisan tengah iaitu garisan tengah premier dan garisan tengah sekunder. Bentuk permukaan yang dilihat atau dibayangkan dalam tiga dimensi boleh dirakam secara lukisan teknik di atas sekeping kertas yang mempunyai dua dimensi sahaja iaitu ukuran panjang dan lebar kertas.

Objek benda ya yang di dilukis Objek adalah benda yang akan dilukis dalam unjuran pertama atau unjuran ketiga. Your consent to our cookies if you continue to use this website. Jika boleh kaedah pemindahan ukuran dengan menggunakan jangka lukis, sesiku sudut dan sesiku T digunakan.

Pemilihan arah ini juga mengambilkira arah yang boleh menampakkan bahagian — bahagian objek secara terus bukan secara tersembunyi, atau dalam istilah lukisan bahagian — bahagian ini paling banyak diwakili oleh garisan nyata dan bukannya garisan tersembunyi. Raja Rajah h P1 P1 men menun unju jukk kkan an pand pandan anga teka n iso isome metr trik ik bagi bagi satu satu bong bongka kah h blo blok k pembentuk. Jika ada arahan yang diberikan, arahan tersebut mestilah dipatuhi.

Konsep Ortografik ternyatalah menggunakan satah unjuran dan pandangan objek yang diunjurkan pada satah tersebut.

Maka lukisan ini dinamakan lukisan ortografik sudut pertama. Berikut ini ditunjukkan secara bergambar setiap peraturan yang perlu dipatuhi semasa melukis garisan tersembunyi. Jika objek ini dilihat dari anak panah A, pandangan yang diperolehi ialah pandangan hadapan.

Perlu diingat tulisan — tulisan yang digunakan tidak sampai mengganggu garisan — garisan objek atau garisan — garisan yang berkaitan dengan objek itu. Perkataan Perkataan unjuran seringkali seringkali digunakan digunakan dalam dalam lukisan lukisan pandangan pandangan ortografik ortografik bagi bagi meng mengga gamb mbark arkan an kaeda kaedah h baga bagaim imana ana lukis lukisan an itu dibin dibina.

Tujuannya ialah untuk memudahkan kerja penyemakan lukisan disamping dapat mengelakkan daripada salah ukuran atau membuat pengukuran yang berulang — ulang. Kalau sudah mari kita ke unit 5.

  KANSERDE ALTERNATIF VE TAMAMLAYC TP PDF

Satah unjuran utama terdiri daripada dua jenis, iaitu satah tegak dan satah mengufuk.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Kaedah — kaedah lain memerlukan kemahiran menggunakan alat lukisan sebelum hasil yang baik diperolehi. Anda telah berjaya menyelesaikan semua soalan dalam penilaian kendiri. Yang pasti lukisan kejuruteraxn dilukis hendaklah bersih, tepat dan cepat. Langkah 1 Arah pandangan hadapan, sisi dan pelan ditentukan terlebih dahulu.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Unit 1 – Act. Ia hanya memberikan gambaran rupa bentuk permukaan — permukaan utama sesuatu objek secara menyeluruh menyeluruh dan serentak. Rupa bentuk pandangan — pandangan objek dalam tiga dimensi itu tidak dapat menggambarkan rupa bentuk sebenar bagi setiap permukaannya. Asas lukisan kejuruteraan Lukisan kejuruteraan.

Garisan tengah digunakan untuk menunjukkan tempat pandangan dan dimensi. Oleh itu jika satu satah unjuran yang mengufuk diletakkan di atas objek, satu lagi pandangan boleh diunjurkan pada satah tersebut. Nota Kejuruteraan Jalan Raya. Surprise 4 – Unit 2 Surprise 4 – Unit 2. Perkara ini tidak terkecuali pada bahagian — bahagian yang tesembunyi.

Lukisan dalam sudut unjuran ini dianggap sebagai unjuran piawai tradisi British dan Eropah untuk kegunaan para arkitek dan jurutera. Menggunakan sesiku sudut 45 0, seperti rajah 4. SITE To ensure the functioning of the site, we ,ejuruteraan cookies. Anda telahpun membina pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi.

Raja Rajah h P3 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n berg bergam amba barr bagi bagi satu satu bong bongka kah h pelaras. Ini disebabkan cara pemindahan ukuran ini dilakukan dilakukan dengan bantuan alat lukisan bukan cara pengukuran terus.

Gari Garisa san n ters tersem embu buny nyii yan yang g memo memoto tong ng seb sebah ahag agia ian n obje objek k hendaklah dimulakan bersentuh dengan garisan nyata dan berakhir dengan membuat ruang tidak bersentuh dengan garisan nyata, seperti rajah 4.

Related Posts